ANGO-SUPER STAR 2 PU 籃球
ANGO-SUPER STAR 2 PU 籃球

材質:PU
尺寸:#6/#7
 
 
 

查看內容
Conti 5號籃球
Conti 5號籃球

全國少年錦標賽比賽用球
 
 
 

查看內容
Conti 6號籃球
Conti 6號籃球

符合國際籃球協會FIBA標
 
 
 
 
 
 

查看內容
Conti 7號籃球
Conti 7號籃球

國際籃球協會FIBA認證
 
 
 
 
 
 

查看內容
Molten BGR5D 橡膠籃球
Molten BGR5D 橡膠籃球

●少年籃球錦標賽比賽用球
型號:BGR5D
品名:12片橡膠籃球
材質:橡膠
尺寸:5號
重量:470~500g
標準磅數:7~8磅(Lbs)
 
 

查看內容
Molten BGR5D-YBW 橡膠籃球
Molten BGR5D-YBW 橡膠籃球

型號:BGR5D-YBW
品名:12片橡膠籃球
材質:橡膠
尺寸:5號
重量:470~500g
標準磅數:7~8磅(Lbs)
 

查看內容
Molten BGR6D 橡膠籃球
Molten BGR6D 橡膠籃球

●FIBA國際籃球協會認証
型號:BGR6D
品名:12片橡膠籃球
材質:橡膠
尺寸:6號
重量:510~567g
標準磅數:7~8磅(Lbs)
 
 

查看內容
Molten BGR6D-YBW 橡膠籃球
Molten BGR6D-YBW 橡膠籃球

●FIBA國際籃球協會認証
型號:BGR6D-YBW
品名:12片橡膠籃球
材質:橡膠
尺寸:6號
直徑:23.2cm
重量:510~567g
標準磅數:7~8磅(Lbs)
 
 

查看內容
Molten BGR7D-YBW 橡膠籃球
Molten BGR7D-YBW 橡膠籃球

●FIBA國際籃球協會認証
型號:BGR7D-YBW
品名:室外橡膠12片貼籃球
材質:橡膠
尺寸:7號
直徑:24.5cm
重量:567~650g
標準磅數:7~8磅(Lbs)
 
 

查看內容
Molten BGR7D橡膠籃球
Molten BGR7D橡膠籃球

●FIBA國際籃球協會認証
型號:BGR7D
品名:室外橡膠12片貼籃球
材質:橡膠
尺寸:7號
直徑:24.5cm
重量:567~650g
標準磅數:7~8磅(Lbs)
 

查看內容
SPALDING 7號籃球
SPALDING 7號籃球

材質:橡膠
 
 
 

查看內容